Х, Фүтаки, А. Камимүра, Э. Равдан, and Л. Чулуунбаатар (eds.) 2012
Монголын орны газрын зураг болон газар нутгийн нэрийн судалгааны асуудлууд.УБ. iv+135p.

ӨМНӨТГӨЛ
ГАРЧИГ
  
   
Тэргүүн бүлэг. Зураг зүй  
1. Камимүра Акира, Монголын хошуу нутгийн зургийн зураг зүйн хувьсал ба Чин улсын Монгол захиргаа……………..1
2. М.Саандар, Монголын түүхийн болон орчин үеийн газрын зургийг харьцуулсан судалгааны зарим үр дүнгээс……………..17
3. Ц. Шагдарсүрэн, Монголчуудын газрын зургийн уламжлал, түүнийг судалсан тойм, үр дүн……………..27
   
Дэд бүлэг. Газрын зураг  
4. Э.Равдан, Эртний болон дундад эртний Монгол гүрний нутаг дэвсгэр, газар зүйн биетүүдийн нэр, дэлхийн болон бүс нутгийн газрын зурагт туссан тоймоос……………..49
5. Л.Алтанзаяа, Монголын зарим тамгатай хутагтын шавь нарын нутгийн зургийн асуудалд……………..63
6. Ш.Сонинбаяр, Боржигин сэцэн вангийн хошууны газар нутаг……………..75
7. Г.Энхбат, Музейн цуглуулга дахь газрын зургийн төрөл зүйл нь түүх, соёлын дурсгал болох нь……………..83
8. O.Molchanova, The territory of southern Siberia and its peoples on the medieval maps……………..87
9. Фүтаки Хироши, Японы судлаач, цэргийн хүний үлдээсэн XX зууны эхний Ар монголын зүүн хэсгийн газарзүйн тухай мэдээлэл……………..97
   
Гутгаар бүлэг. Газар нутгийн нэрийн судалгаа  
10. Ж.Нарангарав, Манж, Богд хаант Монгол улсын үеийн газар нутгийн зурагт газар зүйн биетийг тэмдэглэсэн нь……………..107
11. Yao Kecheng (姚克成), 从 地 名 变 化 析 乌 海 市 发 展……………..115
12. Б.Мөнх, Жангар туульд дүрслэгдсэн “Бумбын орон”, түүний хөрш зэргэлдээ орших улс гүрнүүдийн газар зүйн байршилын түүхэн үндэс……………..123
13. Л.Чулуунбаатар, Монгол орны газар нутгийн төвд нэрийн тухай……………..131